ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการตามแผนแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการตามแผนแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานดำเนินการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการตามแผนแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้ร่วมประชุมครั้งนี้ รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ หัวข้อการประชุมในครั้งนี้ กำหนดวันประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ  ร่างคำสั่งการดำเนินงาน และรูปแบบการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ปีการศึกษา  2561 ณ ห้องลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like