ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง สำหรับแผนกวิชา ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง สำหรับแผนกวิชา  ปีการศึกษา 2560 
[ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสาร]

 

แบบสรุปข้อมูลประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ ระดับแผนกวิชา

แบบสรุปข้อมูลประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ ระดับแผนกวิชา

[ดาวน์โหลด]

 

 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง สำหรับครู และแผนกวิชา  ปีการศึกษา 2559  
ปรับปรุงข้อมูลโดยงานประกัน ฯ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

[ดาวน์โหลดที่นี่]

 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเอง  ประจำปีการศึกษา  2558  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
[คลิกที่นี่]

 

บริการดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

บริการดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลด สรุปยอดนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล และแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา และที่ปรับปรุงแก้ไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด แบบเสนอขออนุมัติโครงการ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และแบบฟอร์มเสนอโครงการ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like